Chủ đầu tư: PHẠM THÀNH TIẾN

Khu vực công trình:  Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Loại thang: Thang tải thực phẩm.

Mã hiệu: DVH – D – 200 – 1U – 20 –  4/4/4

Tải trọng: 200 Kg.

Tốc độ : 20 m/phút.

Số stop: 04 Stop.

Kích thước Cabin: 1000 x 1000 x 1200 (mm)

Hotline: 0908.088.735 

Giám đốc điều hành: Đào Trưởng Nguyên Minh