Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Mục đích và phạm vi

Điều khoản sử dụng này được lập ra với mục đích xác lập một thỏa thuận giữa Ban quản trị (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) website thegioithangmay.com.vn (sau đây gọi tắt là “website”) và bạn khi bạn người sử dụng website. Bạn cần tuân thủ các các điều khoản và điều kiện sử dụng website được nêu ra trong văn bản.

Toàn bộ Yêu cầu cung cấp dịch vụ được Công ty TNHH MTV Đại Vĩnh Hưng chấp thuận sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện chung về Cung cấp Dịch vụ (“Điều khoản và Điều kiện”), bao gồm các Yêu cầu qua điện thoại chưa được xác nhận bằng văn bản và các Yêu cầu thực hiện bằng việc gửi mẫu. Hợp đồng với những Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực khi Yêu cầu cung cấp dịch vụ được Công ty TNHH MTV Đại Vĩnh Hưng chấp thuận. Một Yêu cầu được xem như đã được Công ty TNHH MTV Đại Vĩnh Hưng chấp thuận khi (a) Công ty TNHH MTV Đại Vĩnh Hưng tiến hành thực hiện yêu cầu đó mà không cần bất kỳ văn bản xác nhận nào từ phía Công ty TNHH MTV Đại Vĩnh Hưng hoặc (b) Công ty TNHH MTV Đại Vĩnh Hưng chấp thuận Yêu cầu đó bằng văn bản.

Bảo mật thông tin

– Chúng tôi khuyến cáo bạn không nên chia sẻ tài khoản với người khác. Đồng thời, bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập website. Bạn cần thông báo cho Chúng tôi để được trợ giúp trong trường hợp quên thông tin tài khoản hoặc tài khoản của bạn bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) do việc không tuân thủ quy định của Chúng tôi.

– Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin đăng ký thành viên của bạn. Những thông tin này chỉ được sử dụng với mục đích nội bộ và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bên thứ ba (ngoại trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan chức năng).

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến giao dịch tại website sẽ được ưu tiên giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải và/hoặc các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Các điều khoản khác

Chúng tôi có quyền thay đổi các tính năng và nội dung của website (bao gồm Điều khoản sử dụng này) mà không cần thông báo trước. Do vậy, Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên cập nhật các thông tin trên website để nắm bắt các thông báo từ Chúng tôi.